Råd fra Enova

  • Etterisolering og vindtetting av ytterkonstruksjoner er svært avgjørende for energibruk til oppvarming. Her kan en skille mellom enkle tiltak og mer omfattende tiltak.
  • Enkle tiltak er eksempelvis etterisolering av kaldloftet, nye tettelister på vinduer/dører og forenklet tetting av trekk mellom vinduer/dører og vegg.
  • Større tiltak bør planlegges i sammenheng med behov for utskifting av utvendige kledninger. Når det planlegges utskifting av kledninger så bør en benytte anledningen til å vurdere etterisolering og ny vindtetting i samme operasjon. Kontakt en energirådgiver som kan sette sammen flere smarte tiltak ut fra eksisterende type konstruksjon og tilstand.
  • Vurder samtidig tilstand på vinduer og ytterdører, og ved behov for utskifting bør en velge vinduer og dører med best mulig U-verdi. Les mer her - Lavenergivinduer
  • Utilstrekkelig isolering og vindtetting fører til stort varmetap, kalde gulv og vegger samt høy strømregning. Luftlekkasjer merkes ofte som trekk rundt vinduer, dører, i overgang mellom vegg og gulv/tak og langs gulv.

Uforliktende befaring og tilbud

Vurderer du å gjennomføre et eller flere tiltak? Ta kontakt for en uforpliktende befaring og tilbud

Kontakt oss